Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 186 Đào Nguyên Phổ, Phường 4, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 0902544138, Hotline: 0944777554

Email: vesinhnha.giaphat@gmail.com

Website: http://vesinhnha365.com/

Facebook: https://www.facebook.com/V%E1%BB%87-Sinh-Gia-Ph%C3%A1t-105177130859103/